Jazz club Philly Joe's was born in January 2014, to be an Estonian jazz music incubator and bring musicians and audience together in a setting appropriate for jazz.

During the five and a half years, the club has seen star artists from Estonia and from all over the world and hosted over 500 music events, including concerts, master classes, workshops, music cinema and different event series.

In 2016, Philly Joe's jazz club was presented with the Jazz Promoter Award for the restoration of the jazz club tradition in Tallinn.

Our partners are the Cultural Endowment of Estonia, Georg Ots Tallinn Music School, Music Estonia, City of Tallinn, Estonian Jazz Union, Jazzkaar, Estonian Music- and Theatre Academy, ERHL and Gambling Tax Council (HMN). 

We play only vinyls, give the musicians total freedom and coddle our guests all-out. That's what a true jazz club is! 

 

Jazziklubi Philly Joe’s on loodud 2014 a. jaanuaris, et olla Eesti jazzmuusika inkubaatoriks ning tuua muusikud ja kuulajad kokku selle muusika jaoks päriselt sobivas keskkonnas. Laiem eesmärk on toestada rütmimuusika skenet üldiselt, kuid ambitsoon on olla ka interdistsiplinaarne vihmavari kõikidele loomingulistele inimestele.
Viimase viie ja poole tegevusaasta jooksul on klubis toimunud üle 500 muusikasündmuse, sh kontserdid, meistriklassid, töötoad, muusikakino ja paljud erinevad üritustesarjad. Nende raames on meie klubisse sattunud tipmised artistid Eestist ja üle terve ilma.

Aastal 2016. premeeriti Philly Joes’ klubi Jazziedendaja tiitliga jazziklubi traditsiooni taastamise eest Tallinnas. 

Meie partneriteks on Eesti Kultuurkapital, G. Otsa nim. Muusikakool, Music Estonia, Tallinna Linn, Eesti Jazzliit, Jazzkaar, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, ERHL ja Hasartmängumaksunõukogu.

Mängime ainult vinüüle, anname muusikutele täieliku vabaduse ja poputame külalisi täiest jõust. Selline üks õige jazziklubi ongi.